3d image slider joomla

 

Хундулуг оннуктер!
Тыва чоннун национал байырлалы - Шагаа-биле! 
Эрги чылды эки удеп, Чаа чылды омак-хоглуг уткуп, ха-дунма, торелдеринер-биле чолукшуп, Чаагай сеткилдиг, кан-кадыктыг, амыр-тайбын болурунарны кузеп тур бис. 
Курай! Курай! Курай! 

Вход

 • Альмира Иондан
  Альмира Иондан
 • Аялга Хертек
  Аялга Хертек
 • Чайзат Сандан
  Чайзат Сандан
 • Чайзат Чечек-оол
  Чайзат Чечек-оол
 • Аржаана Куша
  Аржаана Куша
 • Евгения Монгуш
  Евгения Монгуш
 • 1
  1
 • 2
  2
 • Новый слайд
  Новый слайд


Республиканская основная общеобразовательная музыкально-художественная школа-интернат © 2011-2019. Все Права Защищены.